Kallelse till årsmöte

Härmed kallar styrelsen till årsmöte!

Boka in den 23e Mars klockan 17.00.

Vi kommer att köra fysiskt möte där vi bjuder på fika, vid behov kan anslutning också ske över Teams.

Information om fysisk plats, handlingar och närvaroanmälan publiceras närmare mötet.

Motioner mottages till styrelsen@isopoda.se, senast den 16e Mars.