Vår fridykningsverksamhet i Jönköpings Dykarklubb

Jönköpings dykarklubb bedriver ett aktivt barn och ungdomsarbete för både tjejer och killar. Föreningens mål är ”SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT – SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT” och att samtidigt ge alla barn och ungdomar grundlig utbildning inom fridykning. 

Jönköpings dykarklubb följer ”Barnkonvention” och RF:s riktlinjer, ”Idrotten vill” i vår fridyknings verksamhet. 

Våran fridykningsverksamheter hålls primärt på Rosenlundsbadet, men vi utför även dykresor och läger under sommaren.

Våra tre nybörjar grupper är:

Fridykningsskoj: Gruppen för våra yngsta (6 – t.o.m. 9 år) fridykare För att våra fridykare ska få ut så mycket som möjligt av träningen ska de ha en vuxen med sig som är i vattnet tillsammans med dem.

Diplomgruppen: I den här gruppen kan du börja det året du fyller 10 år och kan simma 200 m bröstsim/crawl och 50 m ryggsim på djupt vatten.

Fridykare vuxen: Alla som är 18 år och äldre börjar i denna grupp oavsett vilken nivå man är på i sin fridykning. I denna grupp är utbildningen individuellt anpassad för varje deltagare av en fridykarinstruktör.

Vill du vara med och fridyka? Anmäl dig längre ner på sidan. De första tre träningarna är prova-på utan kostnad. Under första terminen kan du låna fridykarutrustning av föreningen.

Vi samlas vid rosenlundsbadets entrén 18:30 för ett gemensamt insläpp under prova-på-gångerna. Alla grupper tränar på fredagar mellan 19:00-20:00. När medlemsavgiften är betald får du ett eget träningsband så du kan komma in på träningen.

Jönköpings Dykarklubbs utbildningen är i flera steg med olika svårighetsgrader. Vi utbildar fridykare enl. SSDF:s (Svenska sportdykarförbundet) certifikat steg 1 – 3 och SSDF:s normer och krav för fridykare och följer även deras säkerhets rekommendationen.

I alla våra grupper lär vi oss om hur man använder fridykarutrustningen på rätt sätt, hur man simmar med fenor, använder masken, och snorkeln, och hur man tömmer dem. Du lär dig också hur man tryckutjämnar m.m. Vi tränar oss i att bli bättre simmare, hur man räddar andra och om faror med fridykningen (hyperventilering, för lång snorkel, lågt syre m.m.). Allt anpassat för den nivå som du är på.

Fridykarutrustningen består av

Läs mer om utrustningen HÄR

Mask
Snorkel
Simfenor

Det kostar ca 500 kr för en bra startutrustning. De Första gångerna så får ni låna utrustning av oss om ni inte har egen.

Våra olika träningsgrupper är

Läs mer om grupperna HÄR

GruppVeckodag
Fridykningsskoj*Fredagar
NybörjargruppFredagar
Steg1, Steg 2 och Steg 3Fredagar
Steg 3 + AvanceratVarannan onsdag & Fredagar
VuxengruppenFredagar

* Föräldramedverkan. Ej simkunnighetskrav, 6-9 år.