Fridykningsskoj är för dig mellan 6-9 år som desutom har en förälder med dig i vattnet

Diplomgruppen/Nybörjargruppen är för dig som är 10 och äldre som är nybörjare och vill lära dig fridyka.

Steg 1, Steg 2, Steg 3 och Avancerade gruppen kräver att du har tränat ett tag dock kommer du efter hand komma upp i högre grupper och utmana dig själv mer.

Vuxengruppen är för dig som är vuxen och vill träna med andra vuxna i denna gruppen kan du vara som nybörjare eller till och med avancerad.

Fridykningsskoj

Ledare: Ammi, Sofia & Emelie

Gruppen för våra yngsta (6 – 9 år) fridykare heter Fridykningsskoj. Fridykningsskoj är en verksamhet för barn tillsammans med en vuxen. För att börja i denna grupp bör barnet gilla att vara i vatten men behöver inte kunna simma. 

Gruppen är mestadels på flaket i sportbassängen (vattendjup 1,40 – 1,60 m) men 2 – 3 gånger/termin är vi i hoppbassäng (vattendjup 3,5 – 5 m).

Vi är två fridykarinstruktörer som förbereder och leder gruppen men eftersom det kan vara stor skillnad på fridykarnas kunskaper så ser vi oss som handledare som ska se till att varje fridykare utvecklas på sin egen nivå och sina villkor. Vi inspirera och handleder fridykaren och den vuxne som är med att vidareutvecklas, sedan fortsätter den vuxne att peppa fridykaren till fortsatt träning och vi kan ägna oss åt nästa fridykare.

På fridykningsskoj utforskar vi tillsammans (både barn, vuxen och ledare) vattnets egenskaper och möjligheter. Vi bygger upp vattenvana och vattensäkerhet genom samvaro, lek och lärande. Fridykaren får lära sig om utrustningen, hur man simmar med fenor, mask och hur man andas i snorkeln. När eleven är bekväm med att använda utrustningen prövar vi att tömma snorkel och även på nedvikningsteknik, fensim under vattenytan och olika sätt att ta sig i vattnet med fridykarutrustningen. Vi jobbar också med övningar utan fridykarutrustning för att bygga upp vattenvana och vattensäkerhet det kan vara övningar så som att kunna, flyta på rygg, vända i vattnet från magläge till ryggläge, hoppa från kanten så att huvudet kommer under vattnet och vända tillbaka dit man kom ifrån. Vi jobbar också med att lära oss om hur man undviker faror i och i samband med vatten.

Vi hoppas att Fridykningsskoj blir starten på ett livslångt vattenäventyr där barn och vuxen tillsammans utforskar vattnets egenskaper och möjligheter!

Diplomgruppen

Ledare: Tommy & Jörgen

Steg 1

Ledare:

Ålder:

Svårighetsgrad:

Träningstider:

Träningsplats:

Samlingsplats:

Låna fridykarutrustning:

Steg 2

Ledare: Oliver

Steg 2-grupp är en mellangrupp för de som precis avklarat Fridykarcertifikat steg 1 och som vill fortsätta utveckla sin fridykning.

Här får man lära sig att mer praktiskt använda de förmågor från steg 1, som t.ex. nedvikningar, andhållning & undervattenssim mm.
Dessa förmågor kommer fridykaren att ha nytta av i praktiken, oavsett om det är att nudda botten i Axamo eller att snorkla vid korallrev utomlands.

Steg 3

För tillfället har vi inga medlemmar som tränar inför Fridykarcetifikat steg 3. Så för tillfället är gruppen vilande.

Avancerad

Denna grupp tränar tillsammans med vuxengruppen på grund av rådande situation och få deltagare.

Vuxengruppen

Ledare: Jonas

Vi välkomnar alla oavsett fridykarerfarenhet och teknisknivå. Vi arbetar med teknik och fysisk träning på ett säkert, utvecklande och framför allt roligt sätt med en härlig gemenskap.

Vill du få en större utmaning och utvecklas mer, är du välkommen att träna från grund nivå  i fridykning upp till mer ”Avancerad” även som vuxen. 

Hur ser träningen ut? Vi börjar med samling och en genomgång av vad dagens träningsmoment och vad som är huvudmomentet vi tränar till, t.ex. vattenvanan, fensimsteknik eller liknande. Övningarna läggs upp så det passar din förmåga, förutsättning eller dagsform. Tycker du något är svårt eller har behöver träna extra på kan du alltid prata med din instruktör.

Vi tränar mot SSDFs krav och riktlinjerna för säker och utvecklande fridykning.

Vill du komma igång med fridykning eller att du kanske vill bli bättre och säkrare inför en resa till varmare vatten. Föräldrar, passa på att träna samtidigt som era barn! Nu kör vi en grupp för vuxna.

Åldrar från 18 och uppåt.